BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURULAŞ AKADEMİ BİRİMİ

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Başvuru Süreci:

Başvuruda bulunacağınız ulusal yeterlilik/yeterlilik birimi seçimine ait sorumluluk tarafınıza aittir. Bilgi almak için Ulusal Yeterlilikler ve Ulusal Meslek Standartları kısmını inceleyiniz.

Sınav ve belgelendirmeye ilişkin tüm şartlar Belgelendirme Kapsamı kısmında açıklanmıştır.

Başvuruda bulunacağınız ulusal yeterlilik/yeterlilik birimine ait Fiyat Listesinde yer alan sınav ücretini yine  Fiyat Listesinde belirtilen banka hesabına yatırınız. Dekont açıklama kısmına adınız, soyadınız, T.C. Kimlik No ve sınavına gireceğiniz ulusal yeterlilik kodu, adı ve seviyesini ekleyiniz.

Online Başvuru kısmına tıklayınız ve kayıt işlemlerini gerçekleştiriniz. Kayıt işlemlerine başlamadan önce mutlaka Başvuru Taahhüdünü ve Belgelendirme Kapsamını dikkatlice okuyunuz.

Kayıt işlemleri sırasında ilgili kısımlara nüfus cüzdanı fotokopisi ve ücret ödendi dekontunu yükleyiniz.

Kayıt işlemleri sonunda yazılım tarafından otomatik olarak türetilecek olan Sınav Başvuru Formu (1 nüsha) ve Belge Kullanım Sözleşmesinin (2 nüsha her sayfasında paraf son sayfasında imza olacak şekilde) çıktısını alarak imzalayınız ve imzalı dokümanları, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ücret ödendi dekontu ile birlikte BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletiniz. (Belge Kullanım Sözleşmesi belge almaya hak kazanılması durumunda geçerli olacaktır)

Başvurularınız başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kontrol edilecek ve var ise eksiklikler kullanıcı hesabınız üzerinden ve SMS gönderimi yapılarak tarafınıza bildirilecektir. (Eksikliklerin sınav tarihinden en geç 5 gün önce tamamlanması ve BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletilmesi gerekir)

Kontroller sonucu başvurunuzun olumlu bulunması halinde kullanıcı hesabınız üzerinden ve SMS gönderimi yapılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Engel durumunuzu veya diğer özel ihtiyaçlarınızı kayıt işlemleri sırasında ilgili kısımları doldurarak başvuru aşamasında BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletiniz.

Engel durumunuz var ise mutlaka engel durumunuzu kanıtlayıcı belgeyi başvuru dokümanları ile birlikte BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletiniz.

İşitme engelli adaylar, okuma-yazma bilmeyen veya farklı dilden sınav katılmak isteyen adaylar için yeminli tercüman görevlendirmesi BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından yapılacak tercüman ücreti tarafınıza fatura edilecektir.

Toplu başvuruda bulunacak iseniz; BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi ile iletişime geçerek kullanıcı adı ve şifresini temin ediniz. Online Başvuru< kısmından Kurumsal Başvuruyu seçiniz ve açılan ekranda yer alan ilgili talimatlar ve kullanım kılavuzunda belirtilen işlem basamaklarını uygulayarak kayıt işlemlerini gerçekleştiriniz.

 

Teşvikten Yararlanılacak ise;

Teşvikten yararlanmak istiyorsanız; kayıt işlemleri sırasında bu seçeneği işaretleyiniz ve IBAN numarası kısmına kendinize ait IBAN numarasını ekleyiniz.

Adaylar teşvikten sadece bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilmektedir. Bu nedenle eğer daha önce teşvikten yararlandıysanız kayıt işlemleri sırasında ilgili kısımda durumunuzu belirtiniz.

Tek nokta peşin başvurusunda bulunacak iseniz; kayıt işlemlerine başlamadan önce mutlaka BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi ile iletişime geçiniz. Bu başvuru türü asgari 10’ar kişilik gruplar için uygulanmaktadır. Bu 10 kişinin aynı ulusal yeterlilikten sınava girme zorunluluğu bulunmaz.

Fiyat Listesi kısmında bulunan sınavına girilecek olan ulusal yeterlilik/yeterlilik birimine ait tüm adaylar için toplam sınav ücretini yine Fiyat Listesi'nde belirtilen banka hesabına yatırınız.

EK-1 Tek Nokta Başvuru Formunu doldurunuz ve kayıt işlemleri sırasında bu seçeneği işaretleyerek kayıt işlemlerini gerçekleştiriniz.

Kayıt işlemleri sonucu başvuru dokümanlarına ek olarak EK-1 Tek Nokta Başvuru Formu ve sizden talep edilecek diğer evraklar ile birlikte BURULAŞ AKADEMİ  Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletiniz.

 

Sınav Süreci

Sınavlar başvuru kabulü tarihinden itibaren 45 gün içerisinde veya sınavlar gezici sınav yerinde yapılacak ise gezici sınav yeri yetkilisi ile mutabakat halinde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar sabit sınav merkezleri veya talep üzerine gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilebilir.

Sınav yeri, tarihi ve saati konusunda gerekli bilgilendirme SMS yoluyla sağlanacaktır.

Teorik sınavlarda kullanılacak kırtasiye malzemesi (kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi ve kalemtraş) aday tarafından temin edilecektir.

Sınavlar gezici sınav yerlerinde gerçekleştirilecek ise;

Başvuru aşamasında karşılıklı yükümlülükleri içeren Gezici Sınav Yeri Hizmet Sözleşmesi karşılıklı olarak imzalanacaktır.

Temin edilen sınav alanının ilgili mevzuat ve rehberlere uygunluğunun sağlanması amacıyla tarafınıza gönderilecek olan sınav alanı uygunluk formları ile gerekli kontroller tarafınızca yapılacak var ise eksiklikler sınav tarihinden önce giderilecektir. Doldurulan dokümanlar başvuru aşamasında BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletilecektir.

Sınav alanları sınav saatinden en geç 1 saat önce BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi yetkilileri tarafından kontrol edilerek uygunluğu doğrulanacaktır. Uygun bulunmayan alanlarda kesinlikle sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.

Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğe uygun bir şekilde teorik ve performansa dayalı sınavlar olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar sırasında mevzuat gereği sesli ve görsel olarak kayıtlar alınacaktır.

Sınavlara ilişkin soru sayıları, ağırlıkları, içerikleri, yöntemleri ve başarı ölçütleri  Belgelendirme Kapsamı kısmında açıklanmıştır. Başvuru aşamasında bu şartları lütfen dikkatlice okuyunuz.

Adaylar başvuru ve sınavlar sırasında kendisine iletilen tüm sınav ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallara uymayan adaylar sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınav sonuçları sınav bitiş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde açıklanacaktır. Kaynak alanında yapılan sınavlar için bu süre kaynak numunelerine ait raporların tarafımıza ulaşma tarihinden itibaren 10 gün olarak belirlenmiştir. Sınav sonuçlarının açıklandığına dair gerekli bilgilendirme SMS yoluyla sağlanacaktır.

Adayın ilk girdiği sınavdan başarısız olması halinde ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iki kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak adayın katılım sağlamadığı sınavlar bu ücretsiz sınav hakkından düşülecektir.

Mücbir nedenlerle (hastalanma, yaralanma vb. sağlık problemleri) sınava giremediğini belgeleyen aday(lar) için ek sınav hakkı tanımlanacaktır.

Aday, sınav süreci içerisinde teorik ve performansa dayalı bölümler sona ermeden önce uygulama konusunda itiraz hakkına sahiptir. Bölümler tamamlandıktan sonra yapılacak itirazlar geçersizdir. Ancak web sitemizde yer alan itiraz/şikayetler bölümünde açıklandığı gibi sonuçlara itiraz hakkı saklıdır.

 

Belgelendirme Süreci

Sınavdan başarılı olan adaylar için belgelendirme kararı sınav bitiş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde verilecektir. Kaynak alanında yapılan sınavlar için bu süre kaynak numunelerine ait raporların tarafımıza ulaşma tarihinden itibaren 10 gün olarak belirlenmiştir.

Teşvikten yararlanmıyor iseniz belge almaya hak kazanmanız durumunda size iletilen süreler içerisinde Fiyat Listesinde belirtilen  belge masraf karşılığını yine Fiyat Listesinde belirtilen banka hesabına ödeyiniz ve ödeme dekontunu BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletiniz.

Belge almaya hak kazanılması durumunda kişi, başvuru aşamasında imzalanan Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan tüm kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallara uyulmadığının tespiti halinde BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezinin belgeyi iptal etmek hakkı bulunmaktadır.

Talep edilmesi durumunda yapılan sınavlarda başarılı olunan yeterlilik birim(ler)i için başarı durumunu gösteren “Yeterlilik Birimi Başarı Belgesi” düzenlenebilir. Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir Ulusal Yeterliliği oluşturması halinde başarı belgeleri birleştirilerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenebilir. Daha önceden başka belgelendirme kuruluşu tarafından alınan başarı belgesi mevcut ise aday bu birimlerden muaf tutulur. Bu nedenle bu tür başvurularda adaydan daha önce almış olduğu yeterlilik birimi başarısını gösterecek belge temin edilecektir.

Birim başarısında adayın sınavına girmiş olduğu birimin hem teorik hem de performansa dayalı sınavından başarılı olması gerekir. Adayın sınavına girdiği birimin herhangi bir kısmından (teorik veya performans) başarısız olması halinde başarılı olduğu kısmın sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde diğer kısmından da başarı sağlaması gerekmektedir. Birimlerin (teorik ve performans) geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir.

 

Sınav İptali:

Sonuç bildirimi henüz yapılmamış bir sınavın kamera kaydı inceleme, iç doğrulama veya programsız denetim gereği iptal edilmesi gerektiği durumlarda aday(lar)a kalan ücretsiz sınav hakları saklı tutulmak üzere ücretsiz sınav hakkı tanımlanacaktır ve yeni sınav programları açılacaktır.

Sonuç bildirimi yapılmış bir sınavın iç tetkik, iç doğrulama, MYK veya TÜRKAK denetimi sonucu iptal edilmesi durumunda verilen belgeler iptal edilecek ve belgeler geri çağırılacaktır. Uygunsuzlukların ortadan kaldırılması durumunda belgesi iptal edilen kişiler için, yeni sınav programının açılması, kişinin kabul etmesi ve sınav ücretini ödemesi halinde mevzuata uygun bir şekilde sınav(lar)ın gerçekleştirilmesi sağlanır. Kişinin sınava katılmak istememesi durumunda ise sınav ücretinin tamamı teşvikten geri ödenmemiş ise kalan miktar kişiye iade edilir.

 

Belge Gözetimi

Belge gözetim faaliyetleri ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen ve Belgelendirme Kapsamı kısmında yer alan yönteme uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Gözetim süresi gelen belgeler ile ilgili gerekli bilgilendirme SMS yoluyla sağlanacaktır.

Gözetim süresi içerisinde talep edilen kanıt dokümanları BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezine iletiniz. Kanıt dokümanları göndermeyen kişi(ler)in belgeleri askıya alınacaktır.

 

Belgenin Askıya Alınması:

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belgeniz 6 ay boyunca askıya alınacaktır:

  • Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi,
  • Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,
  • Üçüncü kişi veya kuruluşlar tarafından yapılan şikayetlerin değerlendirme sonucunun belgeli kişinin aleyhine sonuçlanması,
  • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi.

Belgesi askıya alınan kişi(ler)in bilgilendirilmesi SMS yoluyla sağlanacaktır.

Belgesi askıya alınan kişi tarafından belge kullanımı derhal durdurulacaktır.

 

Belgenin İptal Edilmesi

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belgeniz iptal edilecektir:

  • Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,
  • Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,
  • Dış denetim/iç tetkik sonucu sınavın uygun olmadığının tespit edilmesi, Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliğini kaybetmesi,
  • Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması, Belge, marka ve logonun kasten hatalı kullanıldığının tespit edilmesi,
  • Belgeli kişinin değişiklik olması halinde BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi’ne iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi.

Belgesi iptal edilen kişi(ler)in bilgilendirilmesi SMS yoluyla sağlanacaktır.

Belgesi iptal edilen kişi tarafından belge kullanımı derhal durdurulacaktır.

 

Yeniden Belgelendirme

Yeniden belgelendirme; MYK’nın yayımlamış olduğu “Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar” dokümanına ve ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen yönteme göre gerçekleştirilecektir.

Belge geçerlilik süresi hakkında kişi(ler)in  bilgilendirmesi SMS yoluyla sağlanacaktır. Uyarıyı değerlendirmek ve yeniden belgelendirme başvurusunda bulunmak belgeli kişi(ler)in sorumluluğundadır. Belge geçerlilik süresi sonunda başvuru talebi olmaz ise iptal edilir.

Başvurular belge yenileme başvuru dönemi içerisinde yapılmalıdır. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar.Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenir.

Yeniden belgelendirme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Bu dönemler dışında başvuru yapanlar için ilk başvuru yöntemi geçerli olacaktır.

Yetki kapsamımızda yer alan ulusal yeterliliklerin revizyona uğraması durumunda belgeli kişinin belgesinin geçerliliği belge geçerlilik süresi sonuna kadar korunacaktır.

Revizyona uğrayan ulusal yeterlilikte ilave değerlendirme gerektirecek bir değişiklik olmaması ve belgeli kişi(ler)in başvuruda bulunması ve Fiyat Listesinde yer alan belge masraf karşılığını ödemesi halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yeni revizyona göre yenilenebilecektir.

 

Yeniden Belge Basımı

Belgenin eskimesi, yırtılması, anlaşılmasını engelleyecek bir tahribat olması veya kaybolması durumunda  BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi ile iletişime geçiniz.

 

Belge, Logo, Marka Kullanımı

Belgelendirilmiş kişi tarafından Belge Kullanım Sözleşmesinde yer alan tüm yükümlülüklere uyulmalıdır. Bu yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde belge BURULAŞ AKADEMİ Sınav ve Belgelendirme Merkezi tarafından iptal edilir.

FR.10 Personel Belge ve Kullandırma Sözleşmesi için tıklayınız.