BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOPLU TAŞIM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURULAŞ AKADEMİ BİRİMİ

Üst Yönetim Tarafsızlık Taahhüdü

Burulaş Akademi, başvuru sahiplerine, adaylara ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin olarak tarafsız davranmayı ilke edinmiştir.Tarafsızlığını yönetmek için belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını, politikalarını ve prosedürlerini dokümante etmiştir.Burulaş Akademi, tüm başvuru sahipleri, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlayacak personel belgelendirme politika ve prosedürlerine sahiptir.Belgelendirme faaliyetlerimiz, tarafsızlığımızı koruyacak bir şekilde yapılandırılmış ve yönetilmektedir.

 BURULAŞ Akademi Üst Yönetimi olarak;

 • Meslek etiğine, tüm yasal zorunluluklara ve TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardının belirttiği şartlara uygun faaliyet göstereceğimizi,
 • Üst yönetim üyeleri ile personelimizin tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir baskı unsuruna asla müsaade etmeyeceğimizi,
 • Tüm çıkar çatışmalarını yöneteceğimizi ve personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini sağlayacağımızı,
 • Başvuru sahibi, adaylar ve belgeli personel arasında adil olmayı sağlayacağımızı, 
 • Hiçbir adaya yönelik mali bir şart, bir birlik veya gruba üye olunması gibi tarafsızlığımızı tehdit edecek bir şart öne sürmeyeceğimizi,
 • Başvuru sahibi ve adayların erişimini ve başvurusunu haksız olarak engelleyecek ve kısıtlayacak hiçbir uygulama yapmayacağımızı, 
 • Başvuru sahibi ve adaylardan hiçbir şekilde maddi çıkar sağlamayacağımızı, 
 • Başvuru sahibi ve adaylarla olan yakınlık, tanışıklık ya da akrabalığa istinaden hiç kimseye pozitif ayrımcılık yapmayacağımızı, 
 • Başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişilerle ilgili geçmişte negatif duygu ve düşünce beslememizi sağlayacak olayların tarafsızlığımızı etkilemeyeceğini, 
 • Tarafımızca, adaya sınav sırasında ya da sonrasında belgelendirme taahhüdünde bulunmayacağımızı,
 • Yasal zorunluluk olmadıkça tarafımızca belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde ettiğimiz tüm bilgileri gizli tutacağımızı, 
 • Tarafsızlığımızı ve bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir faaliyette bulunmayacağımızı ve ayrımcılığa sebep olmayacağımızı,
 • Belgelendirme süreci boyunca başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler ile ilgili elde ettiğimiz bilginin gizliliğini koruyacağımızı,
 • Belgelendirme süreci sırasında elde ettiğimiz veya başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilmiş kişi dışındaki kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilerin, yasaların bu tür bilgilerin açıklanmamasını gerektirdiği durumlar hariç, kişinin yazılı izni olmaksızın yetkisi olmayan bir tarafa açıklamayacağımızı, 
 • Gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğumuz durumlarda, kanunlarda aksi belirtilmediği sürece, ilgili kişinin hangi bilgilerinin paylaşılacağını kişiye önceden bildireceğimizi,
 • Sınavların güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir davranışta bulunmayacağımızı, 

          TÜM TARAFLARA EŞİT mesafede durmayı Bilgilerin GİZLİLİĞİNİ ve Adayların HAKLARINI koruyarak ADİL ve TARAFSIZ bir Belgelendirme Merkezi olmayı beyan ve  taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                                                  GENEL MÜDÜR